09 November 2011

MANDI WAJIB - PERKARA YANG MEWAJIBKAN MANDI WAJIB

MANDU WAJIB ATAU MANDI JUNUB 
PERKARA YANG MEWAJIBKAN MANDI WAJIB

Perkara yang mewajibkan mandi wajib atau mandi junub dinamakan sebagai hadath besar sementara yang mewajibkan seseorang mengambil wuduk dinamakan hadath kecil. Bagi ulamak Hanafi perkara yang mewajibkan seseorang mukallaf itu mandi wajib atau mandi junub, sama ada dia seorang lelaki ataupun wanita ada tujuh perkara. Ulamak Maliki pula mengatakan ada empat perkara. Di sisi ulamak Syafiee pula lima perkara sementara di sisi ulamak Hanbali ada enam perkara. la adalah sebagaimana berikut: 

1. Keluar air mani  
Iaitu apabila air mani tersebut terkeluar daripada kemaluan seorang lelaki ataupun wanita, secara seronok mengikut kebiasaan dan dengan terpancut, walaupun semasa tidur ataupun semasa jaga, dengan sebab memandang sesuatu, berfikir dan mengingati atau dengan sebab bersetubuh atau melakukan sesuatu perbuatan terhadap seorang yang hidup ataupun yang telah mati ataupun binatang. Ulamak Hanafi tidak mewajibkan mandi wajib atau mandi junub dengan sebab menyetubuhi orang yang mati, binatang ataupun kanak-kanak perempuan yang tidak memberahikan. air mani adalah air pekat yang keluar memancut sewaktu ketegangan syahwat. air mani wanita pula cair dan berwarna kekuningan. 

Keluar air mazi atau air wadi tidak mewajibkan mandi wajib atau mandi junub. Air mazi ialah air yang putih dan agak jernih dan keluar sewaktu seseorang itu bermesra dengan isteri. Sementara air wadi pula ialah air kencing yang pekat yang keluar pada permulaan kencing. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ulamak Syafiee, air air mani boleh dikenali melalui cara keluarnya yang memancut beberapa kali ataupun dengan rasa seronok atau lazat sewaktu keluarnya, diikuti dengan zakar menjadi layu dan patah keinginan syahwat, walaupun tidak memancut dengan sebab sedikit. la juga mungkin keluar dengan warna darah. la juga boleh dikenali melalui baunya. Sewaktu basah ia berbau seperti bau tepung gandum yang diuli dan sewaktu kering pula ia berbau seperti putih telur dan sebagainya. 

Jika seseorang itu keluar air mani nya tanpa memancut dan terasa seronok seperti ia keluar baki daripada air mani selepas mandi wajib atau mandi junub, maka mandi wajib atau mandi junubnya wajib diulang. Kesimpulannya keluar air mani walaupun yang berlaku disebabkan membawa benda berat ataupun terjatuh daripada tempat tinggi ataupun semasa-mata mendapatinya di pakaian, semua itu mewajibkan mandi wajib atau mandi junub menurut ulamak Syafiee, sama ada ia keluar dengan keinginan ataupun tidak, dan sama ada keluar melalui saluran biasa ataupun saluran lain seperti pecah bahagian sulbinya lalu keluar air mani , melainkan jika air mani yang keluar melalui saluran yang tidak biasa itu disebabkan sakit, maka ia tidak mewajibkan mandi wajib atau mandi junub

Ulamak Hanbali berpendapat apabila air mani keluar tidak dengan kelazatan atau dengan syahwat, seperti disebabkan sakit, terlalu sejuk, cedera belakang daripada seseorang yang tidak tidur atau gila atau pitam ataupun mabuk, maka ia tidaklah mewajibkan mandi wajib atau mandi junub. Dengan ini, maka air mani tersebut dikira sebagai najis yang wajib dibasuh semua tempat yang terkenanya. Begitu juga orang yang menghidap penyakit keluar air mani tidak berhenti tidak wajib mandi wajib atau mandi junub. Dia hanya wajib mengambil wuduk sahaja. Seseorang yang mendapati ada air mani di kainnya, maka dia wajib mandi wajib atau mandi junub. Seseorang yang mendapati dia bermimpi, tetapi tidak mendapati keluar sebarang air mani , maka ulamak bersepakat mengatakan hukumnya dia tidak perlu mandi wajib atau mandi junub.

Ulamak Hanafi pula mengatakan sebagai langkah berhati-hati perkara-perkara berikut adalah mewajibkan mandi wajib atau mandi junub, iaitu sekiranya seseorang itu setelah sedar daripada mabuk atau pitam, mendapati kainnya dibasahi dengan yang disangka air mani . Begitu juga sekiranya seseorang itu mendapati air mani nya keluar selepas dia mandi wajib atau mandi junub. Untuk mewajibkan mandi wajib atau mandi junub, ulamak Hanafi mensyaratkan air mani tersebut hendaklah keluar secara memancut dan dengan rasa keinginan, sama ada bagi lelaki ataupun wanita, semasa tidur ataupun semasa jaga. Dengan itu, sekiranya air mani keluar disebabkan memikul beban berat ataupun kerana terjatuh daripada tempat tinggi, maka mandi wajib atau mandi junub tidak wajib. Ini disebabkan maksud junub dalam Surah Al Maidah ialah mereka yang keluar air mani dengan cara syahwat

Para ulamak Hanafi sepakat mengatakan bahawa hukum wajib mandi wajib atau mandi junub hanya bagi air mani yang keluar melalui kepala zakar dengan syahwat. Di sini, timbul perselisihan di kalangan mereka tentang adakah keinginan tersebut disyaratkan bersekali dengan keluar atau tidak? Mengikut pendapat Abu Hanifah dan Muhammad, perkara demikian tidak disyaratkan. Abu Yusuf pula berpendapat ia disyaratkan. 

Perbezaan pendapat mereka ini jelas dalam masalah apabila seseorang itu bermimpi dan mendapati keseronokan, tetapi air mani nya hanya keluar setelah dia mengambil wuduk dan bersembahyang. Dalam kes ini mengikut pendapat Abu Hanifah dan Muhammad dia mestilah mandi wajib atau mandi junub, tetapi tidak perlu mengulangi sembahyangnya. Mengikut pendapat Abu Yusuf pula dia tidak perlu mandi wajib atau mandi junub. Jika seseorang itu mandi wajib atau mandi junub selepas melakukan persetubuhan, sebelum dia tidur, kencing atau berjalan, kemudian air mani nya keluar tanpa syahwat, maka mengikut pendapat kedua-dua mereka mestilah mandi wajib atau mandi junub, tetapi mengikut pendapat Abu Yusuf ia tidak perlu. 

Pendapat kedua-dua mereka dikira lebih cermat kerana berjunub itu adalah memenuhi keinginan syahwat. Oleh itu, apabila ia telah berlaku, walaupun terpisah telah dikira memenuhi pengertiannya. 

Ulamak Maliki sependapat dengan ulamak Hanafi dan Hanbali bahawa air mani yang mewajibkan mandi wajib atau mandi junub ialah yang keluar secara seronok mengikut keadaan biasa. Jika ia keluar tidak secara tersebut, seperti keluar sendiri disebabkan sakit, dipukul, penyakit salas ataupun disengat kala, maka ia tidak mewajibkan mandi wajib atau mandi junub. Dia hanya perlu berwuduk sahaja. Begitu juga jika ia keluar secara seronok, tetapi yang bukan secara biasa, seperti orang yang menggaru gatal atau kurap di zakar nya ataupun digoyang oleh binatang yang ditungganginya ataupun masuk ke dalam air panas, maka dia tidak wajib mandi wajib atau mandi junub, tetapi hanya wajib berwuduk' sahaja. Bagaimana pun dalam masalah berkaitan dengan air panas dan menggaru gatal yang bukan terdapat pada zakar , dia tidak wajib mandi wajib atau mandi junub, walaupun terdapat keseronokan yang berterusan dan membawa kepada keluar air mani , kerana air panas tidak berkaitan langsung dengan keinginan jimak

Adapun di dalam masalah dibuai oleh binatang dan juga menggaru gatal pada zakar , sekiranya dia merasa keseronokan dan berterusan sehingga keluar air mani , maka dia diwajibkan supaya mandi wajib atau mandi junub, kerana kedudukannya hampir kepada keinginan jimak. Seseorang yang tersedar daripada tidurnya dan mendapati pakaiannya ataupun tubuhnya basah dan dia meraguinya sama ada air mani ataupun mazi, maka dia wajib mandi wajib atau mandi junub, kerana dengan adanya keraguan tersebut menyebabkan ia menjadi wajib. Para ulamak sepakat mengatakan bahawa tidak wajib ke atas seseorang perempuan yang terkena air mani di kemaluannya selagi ia tidak menjadikannya mengandung. Mereka juga berpendapat kebasahan yang ada pada faraj itu dikira bersih. Membasuhnya adalah sunat. 

Dalil menunjukkan keluar air mani itu mewajibkan mandi wajib atau mandi junub ialah berdasarkan Hadith Ali bin Abi Talib: Terjemahan: Aku seorang lelaki yang kuat keluar mazi, lalu aku tanya Rasulullah s. a. w. tentang hal itu lalu Baginda mengatakan, "Bagi keluar mazi wajiblah berwuduk dan bagi keluar air mani pula wajib mandi wajib atau mandi junub

Dalam Hadith Ahmad pula menyebut: Terjemahan: Jika air (air mani ) keluar memancut , maka hendaklah engkau mandi wajib atau mandi junub junub dan jika tidak, maka engkau tidak perlu mandi wajib atau mandi junub

Hadith daripada Ummu Salamah pula menyebut: Terjemahan: Bahawa Ummu Salamah telah bertanya kepada Rasulullah s.a.w. "Wahai Rasulullah s.a.w., sesungguhnya Allah S.W.T. tidak malu daripada sesuatu yang benar. Adakah seseorang perempuan itu wajib mandi wajib atau mandi junub apabila ia mimpi bersetubuh?" 

Jawab Baginda, "Ya, sekiranya ia mendapati keluar air (air mani ). 

Ummu Salamah pun menyampuk, Adakah perempuan juga bermimpi?" 

Jawab Rasulullah s.a.w. "Bertuah betul engkau, bagaimana anaknya boleh menyerupainya. Keluar mazi dan keluar wadi tidaklah mewajibkan mandi wajib atau mandi junub. la hanya mewajibkan wuduk serta membasuh kemaluan berdasarkan sabda Nabi Muhammad s.a.w.: Terjemahan: Setiap lelaki yang keluar mazi ia wajib berwuduk. 

2: Bertemu Dua Tempat Khatan 
Walaupun Tidak Keluar air mani Maksudnya ialah berjunub dengan memasukkan kepada zakar atau kemaluan lelaki atau kadarnya bagi sesiapa yang zakar nya terpotong ke dalam kemaluan (faraj) yang mampu disetubuhi sama ada qubul atau dubur, lelaki ataupun perempuan secara pilihan ataupun dipaksa dalam tidur ataupun jaga. Mengikut pendapat ulamak Syafiee dan Hanbali, mandi wajib atau mandi junub tetap wajib walaupun perkara tersebut berlaku pada seorang kanak-kanak yang belum baligh. Kewajipan ini tidak disyaratkan taklif. Dengan itu, kanak-kanak , orang gila juga dikira berjunub dengan memasukkan zakar nya ke faraj dan kedua-dua mereka wajib mandi wajib atau mandi junub apabila sampai ke tahap sempurna. Seorang kanak-kanak yang telah mumaiyiz dan melakukan mandi wajib atau mandi junub, maka mandi wajib atau mandi junubnya itu dikira sah. Dia hendaklah disuruh melakukannya sebagaimana dia disuruh mengerjakan wuduk. Ulamak Hanbali pula mewajibkan mandi wajib atau mandi junub terhadap kanak-kanak lelaki yang berumur 10 tahun atau kanak-kanak perempuan yang berumur sembilan tahun wajib mandi wajib atau mandi junub apabila mereka melakukan persetubuhan. Apabila mereka mahu melakukan sesuatu perkara yang memerlukan mandi wajib atau mandi junub seperti membaca Al-Quraan dan yang memerlukan wuduk seperti bersembahyang dan tawaf. 

Ulamak Maliki dan Hanafi pula mensyaratkan hendaklah perbuatan bersetubuh itu dilakukan oleh orang yang mukallaf (akil dan baligh). Jika ia dilakukan oleh orang yang belum mukallaf, maka mandi wajib atau mandi junub tidak wajib. Bagaimanapun ulamak Maliki dalam pendapat yang muktamad di kalangan mereka mengatakan, kanak-kanak lelaki yang telah sampai peringkat remaja ataupun kanak-kanak perempuan yang disetubuhi oleh orang yang baligh disunatkan mandi wajib atau mandi junub. Ulamak Hanafi pula berpendapat, remaja lelaki hendaklah ditegah daripada mengerjakan sembahyang sebelum mandi wajib atau mandi junub. kanak-kanak yang telah mencapai umur 10 tahun hendaklah dilatih dengan menyuruhnya melakukan amalan mandi wajib atau mandi junub ini. 

Ulamak sepakat bahawa mandi wajib atau mandi junub adalah wajib dengan sebab persetubuhan ini tanpa disyaratkan keluar air mani , kerana Hadith Aisyah yang bermaksud: "Sesungguhnya air (mandi wajib atau mandi junub) adalah di sebabkan air (keluar air mani )," telah dimansuhkan mengikut ijmak ulamak. Hanya ulamak Hanafi sahaja yang mengecualikan perbuatan menyetubuhi orang mati, binatang dan kanak-kanak kecil yang belum menimbulkan keinginan jika tidak merosakkan daranya, maka mandi wajib atau mandi junub hanya wajib jika keluar air mani . Oleh itu, sekiranya tidak keluar air mani dan kanak-kanak kecil yang disetubuhi itu pula tidak rosak daranya, maka tidak wajib dia mandi wajib atau mandi junub dan mengambil wuduk. Dia cuma perlu membasuh zakar nya sahaja kerana perbuatan ini tidak dikehendaki mengikut tabi'i yang normal. Jumhur pula berpendapat bahawa mandi wajib atau mandi junub tetap wajib dengan melakukan persetubuhan terhadap mayat dan binatang, kerana ia tetap merupakan memasukkan zakar ke dalam faraj sama juga seperti yang melakukan terhadap manusia sewaktu dia masih hidup. Menyetubuhi manusia perempuan yang telah mati termasuk dalam keumuman hadith-hadith yang mewajibkan mandi wajib atau mandi junub seperti yang akan disebutkan. Sama ada persetubuhan itu dilakukan dengan berlapik ataupun tidak, maka mengikut pendapat ulamak Maliki dan Syafiee ia tetap mewajibkan mandi wajib atau mandi junub. Ulamak Maliki berpendapat bahawa wajib mandi wajib atau mandi junub tersebut sekiranya balutan yang meliliti zakar itu tipis. Jika ia tebal, maka mandi wajib atau mandi junub tidak wajib. 

Ulamak Syafiee pula tidak membezakan sama ada balutan itu tipis atau tebal, dia tetap wajib mandi wajib atau mandi junub. Ulamak Hanafi dan Hanbali pula berpendapat, dalam masalah jimak yang dilakukan dengan berlapik adalah tidak wajib mandi wajib atau mandi junub sekiranya tidak keluar air mani seperti dengan membalut zakar nya dengan kain ataupun menyarungnya dengan kondom. 

Ulamak Syafiee dan Hanbali pula mensyaratkan persetubuhan itu dibuat terhadap faraj yang asli. Memasukkan zakar ke faraj yang tidak asli tanpa keluar air mani tidaklah mewajibkan mandi wajib atau mandi junub, seperti seorang lelaki yang memasukkan zakar nya ke qubul seorang khunsa, kerana ia tidak diyakini mempunyai faraj yang sebenar. Begitu juga sebaliknya, seorang khunsa yang memasukkan zakar nya ke qubul atau dubur seorang lain tanpa keluar air mani , kerana tidak terdapat perbuatan memasukkan hashafah yang sebenar dengan yakin. 

Ulamak Maliki dan lain-lain mensyaratkan, hendaklah perbuatan memasukkan zakar itu berlaku terhadap faraj yang mampu disetubuhi. Dengan itu, mandi wajib atau mandi junub tidak wajib sekiranya persetubuhan itu dibuat terhadap faraj yang tidak mampu, ataupun yang bukan faraj seperti menyelitkannya di celah paha atau perut ataupun di celah bibir faraj ataupun hanya dengan bertemu dua khatan tanpa memasukkan zakar ke dalam faraj dan begitu juga bersetubuh di antara dua wanita tanpa mengeluarkan air mani

Dalil yang menunjukkan wajib mandi wajib atau mandi junub dengan sebab bersetubuh ini ialah firman Allah S.W.T.: Terjemahan: 
Jika kamu berjunub, maka hendaklah bersuci. . (Sarah al-Maidah 5:6 

Begitu juga berdasarkan Hadith-hadith yang banyak di antaranya ialah 
Hadith: Terjemahan: Apabila bertemu dua tempat khatan, maka wajiblah mandi wajib atau mandi junub, walaupun tidak keluar air mani

Dan Hadith lain yang bermaksud: "Apabila seseorang itu berada di antara empat cabangnya kemudian melakukan kerja, maka wajiblah ke atasnya mandi wajib atau mandi junub." Imam Ahmad menambah dengan berkata, "Walaupun tidak keluar air mani ." 

Juga Hadith: Terjemahan: Apabila ia duduk di antara empat cabangnya kemudian bersentuh tempat khatan keduanya, maka wajiblah ia mandi wajib atau mandi junub junub. Imam al-Tarmizi menggunakan ungkapan yang bermaksud: "Apabila tempat khatan melepasi tempat khatan, maka wajiblah mandi wajib atau mandi junub." 

Hadith Ubay bin Ka'ab pula menyebut bahawa fatwa yang mereka katakan dahulu berdasarkan air (mandi wajib atau mandi junub) adalah dengan sebab air (keluarnya air air mani ), merupakan rukhsah yang diberikan oleh Baginda Rasulullah s.a.w. pada permulaan Islam kemudian selepas itu Baginda telah memerintahkan kami agar mandi wajib atau mandi junub. Dalam ungkapan yang diriwayatkan oleh al-Tarmizi pula yang mana disahkan oleh beliau menyebut bahawa sesungguhnya mandi wajib atau mandi junub hanya apabila keluar air mani itu merupakan rukhsah di awal Islam, selepas itu ia adalah dilarang. Dengan ini, jelas menunjukkan bahawa 

Hadith Rafi bin Khadij yang dicatatkan menurut Ahmad yang menyebut air (mandi wajib atau mandi junub) adalah dengan sebab air (keluar air mani ) telah dimansuhkan. Dan ini menolak pendapat kaum Ansar yang mengatakan mandi wajib atau mandi junub tidak diwajibkan dengan persetubuhan yang tidak mengeluarkan air mani , kerana hadith-hadith yang telah dikemukakan jelas menunjukkan wajib mandi wajib atau mandi junub dengan bertemu dua tempat khatan, sama ada keluar air mani ataupun tidak. Ijmak juga telah terbentuk di kalangan sahabat tentang itu. 

Bertemu dua tempat khatan bukanlah hanya bermaksud keduanya bertemu atau bersentuh, tetapi juga berselisih. Ungkapan ini adalah ungkapan majaz yang bermaksud membenam atau memasukkan hashafah ke dalam faraj. Ini ialah kerana makna khatan ialah tempat di mana dilakukan khatan pada lelaki dan perempuan

Tempat khatan bagi wanita adalah di atas daripada tempat keluar kencing sedang tempat kencing ini berkedudukan di atas lagi daripada tempat masuk zakar . Ulamak Hanbali dan lelainnya menjelaskan bahawa wanita yang mati dan disetubuhi hendaklah dimandi wajib atau mandi junubkan semula. 

Rujukan : Fiqh dan Perundangan Islam Dr Wahbah Al Zuhaili

No comments: