17 November 2011

Kelebihan-Kelebihan Malaysia

Kenapa Malaysia? Kelebihan-kelebihan Malaysia
Merupakan sebuah Negara yang stabil, pusat kewangan terancang dengan kekuatan ekonomi di Asia, Malaysia menawarkan banyak faedah kepada pelabur-pelabur.

Ekonomi yang kukuh
Pertumbuhan Ekonomi yang berterusan
Dasar Sokongan Kerajaan
Dasar Ekuiti Liberal
Pekerjaan Ekspatriat
Insentif Cukai
Keutamaan kepada pendidikan
Latihan Industri
Perhubungan Perindustrian Selaras
Infrastruktur yang maju
Rangkaian Lebuh Raya
Pelabuhan-pelabuhan Laut yang cekap
Lapangan Terbang-Lapangan Terbang Antarabangsa
Taman-taman Perindustrian yang maju
Taman-taman Khusus
Telekomunikasi berteknologi tinggi
Satu persekitaran perniagaan
Dewan perniagaan dan Industri
Kemudahan Kewangan Maju
Penjual Tempatan
Rakan kongsi Usaha sama di Malaysia
Kualiti hidup
Perumahan yang selesa
Sekolah-sekolah Antarabangsa
Membeli-belah
Satu gaya hidup yang tiada bandingan

Kekuatan Ekonomi Kelebihan Malaysia
Malaysia adalah sebuah negara yang sedang membangun. Dari sebuah negara yang bergantung kepada komoditi rendah dan pertanian dalam era 60-an, Malaysia pada hari ini telah menjadi rangsangan ekonomi berpandukan eksport melalui industri-industri berteknologi tinggi, berasaskan pengetahuan dan berintensifkan modal.

Perubahan struktur ekonomi Malaysia selama 40 tahun adalah suatu yang menakjubkan. Sering mendapat jolokan sebagai "negara bertuah" kerana kaya dengan sumber-sumber galian dan tanih subur, Malaysia tidak berhenti setakat itu sahaja tetapi telah mengambil inisiatif untuk mengubah ekonomi yang bergantung kepada komoditi rendah dan pertanian kepada ekonomi berasaskan pembuatan, rangsangan ekonomi berpandukan eksport melalui industri-industri berteknologi tinggi, berdasarkan pengetahuan dan berintensifkan modal.

Pertumbuhan Ekonomi Berterusan Kelebihan Malaysia
Pendekatan pengurusan pragmatik dan fleksibel Malaysia mendorong peningkatan daya saing ekonomi dan meningkatkan daya tahan ekonomi dalam menghadapi pelbagai cabaran. Ukuran dibuat untuk memperluaskan dan mempelbagaikan ekonomi bagi memastikan pertumbuhan yang mampan. Usaha yang berterusan dilakukan untuk meningkatkan sektor perkhidmatan, mempercepatkan penambahan nilai sektor perkilangan serta meningkatkan sektor pertanian dan berasaskan agro sebagai jentera pertumbuhan ketiga. Sumber-sumber baru pertumbuhan seperti bioteknologi, teknologi maklumat dan komunikasi, produk-produk halal dan kewangan Islam, terus diperkembangkan dan dimajukan. Sesungguhnya Malaysia membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan, berpandukan kepada modal insan, inovasi dan idea.

Persekitaran global agak mencabar pada tahun 2007 yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah yang berterusan, inflasi dan sekatan kewangan. Hal ini telah menyebabkan kadar faedah yang tinggi, serta pertumbuhan ekonomi yang perlahan pada akhir pertengahan tahun tersebut. Walau bagaimanapun, Malaysia tetap yakin untuk menghadapi cabaran ini dengan menyediakan struktur ekonomi yang pelbagai dalam negara dan menguatkan asas-asas domestik, bagi mencapai kadar pertumbuhan yang memberangsangkan pada tahun 2007. Malaysia terus menikmati lebihan memberangsangkan di dalam perdagangan luar, kadar pengganguran rendah dan simpanan antarabangsa yang kukuh serta kadar simpanan negara yang tinggi.
Dasar Sokongan Kerajaan Kelebihan Malaysia
Dasar Kerajaan yang mengekalkan persekitaran perniagaan dengan peluang-peluang pertumbuhan dan keuntungan telah menjadikan Malaysia sebuah pangkalan eksport dan perkilangan di rantau. Sektor swasta di Malaysia telah menjadi rakan kongsi bersama dengan sektor awam dalam mencapai objektif pembangunan negara..

Satu faktor utama yang telah menarik pelabur-pelabur melabur di Malaysia ialah komitmen kerajaan untuk mengekalkan persekitaran perniagaan yang menyediakan syarikat-syarikat dengan peluang-peluang untuk pertumbuhan dan keuntungan. Komitmen ini dapat dilihat dalam usaha-usaha berterusan kerajaan untuk mendapatkan maklum balas daripada komuniti perniagaan melalui saluran perundingan seperti dialog tetap sektor swasta dan kerajaan. Hal ini membolehkan pelbagai komuniti perniagaan mengutarakan pendapat dan menyumbangkan perumusan dasar kerajaan yang berkaitan dengan mereka.
Dasar Ekuiti Liberal Kelebihan Malaysia
Umumnya, pelabur-pelabur asing dalam sektor perkilangan di Malaysia boleh memegang 100% ekuiti dalam projek-projek mereka yang mengeksport sekurang-kurangnya 80% pengeluaran. Walau bagaimanapun, bermula dari 17 Jun 2003, 100% pemegangan ekuiti pelabur asing adalah dibenarkan untuk semua pelaburan dalam projek-projek baru, serta pelaburan-pelaburan dalam projek pengembangan / pemelbagaian oleh syarikat-syarikat tanpa mengira tahap eksport mereka.

Pekerjaan ekspatriat Kelebihan Malaysia

Syarikat-syarikat asing dalam sektor pembuatan dibenarkan untuk menggaji ekspatriat yang memiliki kemahiran yang tidak ada di Malaysia. Sebuah syarikat dengan modal berbayar asing US$2 juta dan ke atas akan dibenarkan sehingga 10 jawatan ekspatriat, termasuklah lima jawatan utama yang diisi oleh rakyat asing secara tetap.

Insentif Cukai Kelebihan Malaysia
Kadar cukai syarikat Malaysia ialah 27% dan boleh digunakan untuk syarikat-syarikat pemastautin dan bukan pemastautin. Malaysia juga menawarkan satu julat insentif cukai untuk projek-projek perkilangan di bawah Akta Promosi Pelaburan 1986 dan Akta Cukai Pendapatan 1967. Insentif-insentif utama ialah Taraf Perintis, Elaun Cukai Pelaburan, Elaun Pelaburan Semula, insentif untuk Industri Teknologi Tinggi dan insentif untuk Projek Strategi serta insentif untuk pembentukan operasi berasaskan perkhidmatan Serantau / Antarabangsa.

Tenaga kerja berpelajaran
Malaysia menawarkan kepada para pelabur tenaga kerja muda, berpelajaran dan produktif pada kos yang sangat bersaing. Kadar bacaan Malaysia adalah tinggi iaitu lebih daripada 94% dan lepasan sekolah yang memasuki pasaran kerja mempunyai sekurang-kurangnya11 tahun asas pendidikan .

Malaysia menawarkan kepada para pelabur tenaga kerja muda, berpelajaran dan produktif pada kos yang kompetitif dengan negara-negara lain di Asia. Disokong dengan sokongon berterusan kerajaan terhadap pembangunan sumber manusia di dalam semua sektor, kualiti tenaga kerja Malaysia adalah satu-satunya yang terbaik di rantau. Tahap bacaan adalah tinggi iaitu lebih daripada 94% dan lepasan sekolah yang memasuki pasaran kerja mempunyai sekurang-kurangnya 11 tahun asas pendidikan . Tambahan pula, produktiviti buruh telah berkembang secara berterusan dengan lebih daripada 3.3% setiap tahun selepas beberapa tahun mengatasi kebanyakan negara maju.

Keutamaan kepada pendidikan Kelebihan Malaysia
Pendidikan dan latihan adalah diberi keutamaan dalam pembangunan nasional di bawah rancangan pembangunan lima tahun Malaysia.

Pada ketika ini, terdapat lebih daripada 17 universiti awam dan 20 universiti swasta, dan kolej-kolej, serta pelbagai politeknik dan institut latihan perindustrian yang menawarkan kursus-kursus kelayakan sijil, diploma, ijazah dan lepasan ijazah. Jumlah pendaftaran dalam institusi pengajian tinggi awam dirancang untuk mencapai lebih daripada 300,000 iaitu lebih daripada separuh dalam disiplin sains dan teknikal.

Sektor swasta juga telah menubuhkan institusi pendidikan bagi menambah usaha kerajaan untuk menghasilkan kumpulan profesional dan separuh profesional yang besar. Di antara institusi-institusi pengajian tinggi ini adalah ditubuhkan oleh syarikat besar seperti Telekom Malaysia Berhad, Tenaga Nasional Berhad dan Petronas yang menyediakan kursus-kursus peringkat ijazah. Pelbagai kolej swasta di Malaysia menawarkan program ijazah dalam satu percantuman asas bersama dengan institusi pengajian tinggi luar negara, sementara universiti luar negara juga menubuhkan kampus-kampus cawangan di Malaysia.
Latihan Industri Kelebihan Malaysia
Pada tahun1993, Dana Pembangunan Sumber Manusia (HRDF) telah dilancarkan oleh kerajaan bagi menggalakkan latihan, latihan semula dan peningkatan kemahiran di dalam sektor swasta. Majikan-majikan, dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan yang menyumbang untuk dana ini adalah layak memohon untuk dibenarkan membayar atau mensubsidikan kos-kos yang dikenakan di dalam latihan dan latihan semula tenaga kerja mereka.

Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan di bawah Kementerian Sumber Manusia menyelaraskan perancangan dan pembangunan sistem komprehensif program industri latihan vokasional untuk semua agensi latihan awam. Ia juga membangunkan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS) dalam dasar yang berterusan. Sehingga kini, terdapat lebih daripada 700 standard kelayakan sijil, diploma dan diploma lanjutan

Selain daripada peningkatan institusi latihan awam seperti sekolah-sekolah teknik, politeknik, institut latihan industri dan pusat pembangunan kemahiran untuk memenuhi keperluan sektor perindustrian. Gabungan usaha di antara kerajaan Malaysia, perusahaan-perusahaan dan kerajaan asing telah menghasilkan penubuhan beberapa institut kemahiran lanjutan seperti Institut Malaysia Jerman, Institut Malaysia Perancis, Institut Teknikal Malaysia Jepun, Institut Malaysia British dan Institut Malaysia Sepanyol.

Perhubungan Perindustrian Selaras Kelebihan Malaysia

Perhubungan perindustrian dalam negara adalah selaras dengan percanggahan perdagangan minimum akibat mogokan. Undang-undang Buruh Malaysia melindungi faedah dan mengeluarkan hak dan tanggungjawab majikan-majikan dan pekerja-pekerja, dengan menyediakan satu rangka kerja undang-undang untuk mengatur perhubungan perindustrian dalam negara.
Infrastruktur yang maju Kelebihan Malaysia
Malaysia bekerja keras untuk membangunkan dan meningkatkan infrastrukturnya dan menjadi satu daripada kebanyakkan pembangunan infrastruktur yang sempurna di kalangan negara-negara pengindustrian baru Asia.

Manfaat terbesar untuk perkilangan di Malaysia telah menjadi usaha berterusan untuk membangunkan dan meningkatkan infrastrukturnya. Lebih daripada bertahun-tahun, pelaburan ini telah berjaya dan sekatan serius telah dielakkan. Sekarang, Malaysia berasa megah kerana mempunyai satu daripada infrastruktur paling sempurna di antara negara pengindustrian baru Asia.

Satu Peristiwa bersejarah ialah penyiapan Lapangan terbang terbesar dan terbaru di Malaysia, iaitu Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA), yang telah beroperasi pada tahun 1998. Pada tahun berikutnya, Cyberjaya, bandar pintar pertama Malaysia dan nukleus Koridor Raya Multimedia negara (MSC), telah dibina dan dilengkapi dengan sebuah universiti multimedia untuk menyediakan sekumpulan pekerja berpengetahuan untuk industri-industri. Terbaru dilancarkan ialah Kuala Lumpur Sentral, sebuah pusat pengangkutan yang menggabungkan semua jaringan utama pengangkutan rel, termasuklah laluan rel ekspres ke KLIA dan Putrajaya, pusat pentadbiran baru kerajaan.

Rangkaian Lebuh raya Kelebihan Malaysia
Rangkaian lebuh raya Semenanjung Malaysia yang diselenggara, telah memudahkan industri-industri. Lebuhraya-lebuhraya ini menghubungkan pusat pertumbuhan utama ke pelabuhan laut dan lapangan terbang di sepanjang semenanjung dan menyediakan kelengkapan untuk pengangkutan barang. Bagi melengkapkan lebuhraya-lebuhraya ini, perkhidmatan kontena Kuala Lumpur-Bangkok-Kuala Lumpur yang dikenali sebagai Asean Rail Express (ARX) telah dimulakan dengan tujuan memperluaskannya untuk menjadi Laluan landasan persinggahan Asia yang akan melibatkan Singapura, Vietnam, Kemboja, Laos dan Myanmar sebelum berakhir di Kunming, China.

Pelabuhan Laut yang Cekap Kelebihan Malaysia
Perdagangan antarabangsa, terutama perdagangan melalui laut, telah menjadi tradisi Malaysia. Hari ini, 95% perdagangan negara adalah oleh melalui laut Malaysia tujuh pelabuhan antarabangsa Malaysia - Pelabuhan Pulau Pinang, Pelabuhan Klang, pelabuhan Johor, Pelabuhan Tanjung Pelepas, Pelabuhan Kuantan dan Pelabuhan Kemaman di Semenanjung Malaysia serta Pelabuhan Bintulu di Sarawak. Kargo baru Asia-Hong Kong meletakkan Pelabuhan Klang dan Pelabuhan Tanjung Pelepas sebagai antara sepuluh pelabuhan laut terbaik dan antara sepuluh terminal pengendali kontena terbaik.

Pusat utama Pelabuhan Klang dan penekanan kerajaan dalam menjadikan pelabuhan sebagai pusat wilayah dan kebangsaan telah meningkatkan jumlah kargo.Pelabuhan Klang merekodkan 4.5 juta 20 kaki jumlah unit (TEUs) pada tahun 2002, yang menjadikannya di kedudukan ke 11 teratas di dunia. Pelabuhan barat Pelabuhan Klang mempunyai kemudahan bekalan air yang baik dan membolehkan kapal-kapal terbesar dunia berlabuh tanpa sebarang kesukaran.

Pelabuhan terbaru di Malaysia, Pelabuhan Tanjung Pelepas (PTP), di hujung selatan Semenanjung Malaysia, mula beroperasi pada akhir tahun 1999. Dengan lokasi kemudahan pemindahan kapal Maersk-Sealand dan Evergreen di PTP, pelabuhan tersebut dijangka akan mencapai jumlah kargo tahunan sebanyak 2.5 juta TEUs pada tahun 2003. Pelabuhan lain, Pelabuhan Kuantan di pantai timur Semenanjung Malaysia, menjalani 30 tahun perkembangan untuk mencapai peningkatan daya pemprosesan kompleks petrokimia di sepanjang koridor Kertih-Gebeng.

Selain infrastruktur fizikal yang telah siap dibina, pertukaran data elektronik (EDI) di Pelabuhan Klang, Pelabuhan Pulau Pinang dan Pelabuhan Johor telah mempercepatkan pemindahan kargo melalui penggunaan dokumentasi elektronik.

Lapangan Terbang Antarabangsa
Lokasi pusat Malaysia di rantau Asia Pasifik menjadi sebagai sebuah pintu masuk ke Asia. Kemudahan kargo udara dibina di lima buah lapangan terbang antarabangsa - Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA), Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang dan Lapangan Terbang Antarabangsa Langkawi di Semenanjung Malaysia, Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu di Sabah, dan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching di Sarawak.

Lapangan terbang terbesar Malaysia, KLIA, terletak 50 kilometer dari selatan ibu negeri persekutuan Malaysia, Kuala Lumpur, mempunyai permulaan kapasiti seramai 25 juta penumpang dan 650,000 tan kargo setiap tahun. Prosedur-prosedur import dan eksport kargo adalah beroperasi sepenuhnya di KLIA untuk mengurangkan masa penghantaran. Dalam tempoh jangkamasa yang singkat, dua tahun selepas perasmiannya, KLIA telah berada di kedudukan nombor satu mendapat kepuasan pelanggan* dalam satu tinjauan persatuan pengangkutan udara antarabangsa (AITA).

Taman Perindustrian Maju
Industri-industri di Malaysia kebanyakannya bertempat di lebih 200 industri estet atau taman dan 13 Zon Perindustrian Bebas (FIZs) disediakan di seluruh negara. Tempat-tempat baru, infrastruktur yang dilengkapi dengan kemudahan seperti jalan raya, bekalan air dan elektrik, dan telekomunikasi, dibangunkan secara berterusan oleh kerajaan-kerajaan negeri serta pemaju-pemaju swasta untuk memenuhi permintaan.

FIZs adalah zon pemprosesan eksport yang telah dimajukan untuk memenuhi keperluan-keperluan industri berorientasikan eksport. Syarikat-syarikat di dalam FIZs membenarkan import bebas cukai bahan-bahan mentah, komponen, bahagian, mesin dan kelengkapan yang diperlukan untuk perkilangan. Di kawasan di mana FIZs tidak disediakan, syarikat-syarikat boleh menubuhkan gedung-gedung perkilangan berlesen (LMWs) yang diberikan kemudahan-kemudahan yang sama dengan syarikat lain di dalam FIZs.

Taman Khusus

Taman khusus telah dimajukan di Malaysia untuk memenuhi keperluan-keperluan industri-industri khusus. Di anatara contoh taman-taman ini ialah Taman Teknologi Malaysia di Bukit Jalil, Taman Berteknologi tinggi Kuala Lumpur dan Kulim di negeri di utara negeri Kedah yang memenuhi keperluan industri-industri berintensifkan teknologi dan aktiviti-aktiviti R&D.

TPM adalah antara pusat komprehensif dan termaju di dunia untuk R&D oleh industri-industri berasaskan pengetahuan. Dengan keluasan 300 hektar (750 ekar), ia merupakan fasa pertama yang merangkumi 12 buah bangunan terkini dengan fungsi-fungsi khusus.

Ke utara adalah Taman Berteknologi tinggi Kulim dengan keluasan 1,450 hektar (3,580 ekar), taman berteknologi tinggi pertama negara. Disamping menyediakan satu daripada infrastruktur untuk perkilangan berteknologi tinggi dan R&D, Taman Masterplan juga menekankan kualiti hidup dalam satu perbandaran serba lengkap. Kemudahan-kemudahan disenaraikan dalam rancangan termasuklah sebuah pusat membeli-belah, hospital, institusi pendidikan dan kemudahan rekreasi. Fasa 1 zon perindustriannya adalah dipajak sepenuhnya sementara masih terdapat tanah terhad perindustrian perdana dalam Fasa 2 untuk dipajak oleh syarikat-syarikat yang berminat.

Di bawah Equal Access Regime, pelanggan-pelanggan telefon di Malaysia boleh memilih daripada lima penyedia-penyedia perkhidmatan rangkaian untuk lingkungan perkhidmatan tempatan, domestik dan antarabangsa yang meliputi kemudahan data dan suara.Terdapat juga empat penyedia-penyedia perkhidmatan internet dan lima operator-operator perkhidmatan selular yang menyediakan perkhidmatan seluruh negara. Malaysia berhubung dengan dunia lain melalui fiber optik dan konsortium satelit seperti FLAG, SE-MA-WE, APCN, China-US, Japanese-US, Measat dan Intelsat. Untuk menyokong peningkatan permintaan untuk jalur lebar, teknologi-teknologi sederhana dan tinggi seperti IDSL, IP, VPN dan ATM telah diperluaskan penggunaannya di seluruh negara.

Telekomunikasi Berteknologi Tinggi

Rangkaian telekomunikasi Malaysia telah menunjukkan peningkatan sejak beberapa dekad yang lalu, diikuti dengan penswastaan jabatan telekomunikasi. Teknologi fiber optik dan digital yang terkini telah digunakan untuk menyediakan perkhidmatan telekomunikasi berkualiti tinggi pada harga yang kompetitif.
Satu persekitaran perniagaan

Ekonomi berorientasikan pasaran Malaysia, dasar kerajaan sokongan dan komuniti besar perniagaan tempatan yang sedia untuk membuat perniagaan dengan syarikat antarabangsa telah menjadikan Malaysia sebagai pangkalan eksport dan perkilangan kompetitif tertinggi. Ekonomi berorientasikan pasaran dan dasar kerajaan yang menyediakan perniagaan dengan peluang-peluang pertumbuhan dan keuntungan juga telah menjadikan Malaysia sebagai pangkalan eksport dan perkilangan kompetitif tertinggi. Tambahan pula, Malaysia maju melalui k-ekonomi yang membenarkan syarikat membuat perniagaan dalam sebuah persekitaran yang menyediakan peralatan teknologi maklumat.

Satu daripada faktor tarikan utama Malaysia ialah tenaga kerjanya yang muda, berpendidikan dan terlatih. Kebanyakkan graduan universiti Malaysia dilatih di luar negara dalam bidang seperti kejuruteraan, akauntan, bagi membolehkan mereka senang untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran syarikat antarabangsa.
Inggeris digunakan secara meluas di Malaysia, terutama sekali dalam perniagaan yang membantu para pelabur berkomunikasi dengan orang tempatan dan pembekal. Undang-undang dan perakaunan negara yang dirujuk dari sistem British adalah biasa digunakan di kalangan syarikat antarabangsa.

Dewan perniagaan dan Industri Kelebihan Malaysia
Pendatang baru perniagaan di Malaysia dapat menikmati pelbagai dewan perniagaan dan persatuan perdagangan yang ditubuhkan oleh syarikat-syarikat dari negara-negara yang berlainan.Organisasi-organisasi ini adalah sumber yang tidak ternilai untuk maklumat, nasihat dan bantuan perniagaan umum, dan melengkapkan peranan agensi-agensi kerajaan seperti MIDA. Organisasi-organisasi utama adalah, Dewan Perniagaan da Industri Antarabangsa Malaysia(MICCI), Perkilangan Persekutuan Malaysia (FMM), Dewan Perdagangan dan Industri Jepun (JACTIM), dan Dewan Perdagangan Malaysia-Amerika (AMCHAM), serta beberapa kumpulan persatuan perdagangan seperti Industri Elektronik Malaysia-Amerika (MAEI).
Kemudahan Kewangan Maju Kelebihan Malaysia
Sektor perbankan dan kewangan yang sempurna memperluaskan kedudukan Malaysia sebagai pangkalan eksport yang dinamik di Asia. Kemudahan kewangan yang canggih boleh didapati di bank komersial tempatan dan asing dan rangkaian cawangan seluruh dunia. Terdapat juga beberapa pejabat perwakilan bank-bank asing yang ingin menonjol dalam rantau.

Selain bank-bank perdagangan itu, bank-bank saudagar, syarikat-syarikat kewangan dan Industri institusi kewangan adalah sumber-sumber utama yang menaikkan nama sektor perindustrian di Malaysia. Pengeksport-pengeksport di Malaysia juga boleh mengambil kelebihan kemudahan kredit yang ditawarkan oleh Bank Eksport-import Malaysia Berhad (Bank Exim), sementara institusi lain, Insurans Kredit Eksport Malaysia Berhad (MECIB), menawarkan perlindungan dan jaminan eksport.

Bagi melengkapkan sistem kewangan Malaysia, kerajaan telah menubuhkan pusat kewangan luar pesisir antarabangsa (IOFC) di pulau Labuan yang terletak di barat laut pulau Borneo. Syarikat-syarikat di Labuan menikmati cukai-cukai minimum dan sulit. Kini, lebih daripada 2,700 syarikat-syarikat luar pesisir telah mula beroperasi di Labuan. Ia termasuklah bank luar pesisir, syarikat-syarikat amanah, dan insurans serta syarikat-syarikat berkaitan insurans. Lembaga Perkhidmatan Kewangan Pesisir Labuan (LOFSA) adalah agensi yang mempromosikan dan membangunkan Labuan sebagai satu IOFC.
Vendor Tempatan Kelebihan Malaysia
Lebih daripada tiga dekad, Malaysia telah memajukan lingkungan besar industri-industri sampingan dan sokongan yang dimulakan dengan kemasukan MNCs ke dalam negara. MNCs ini, terutama bergiat aktif dalam program pembangunan penjual, telah menyumbang dengan banyak kepada pembangunan industri setempat berskala kecil dan sederhana (SMIs) yang amat cekap dan kompetitif dengan beberapa pasaran yang menembusi eksport.

Rakan Kongsi Usahasama di MalaysiaKebanyakan syarikat-syarikat besar Malaysia yang terlibat di dalam perdagangan dan industri, mengatasi pasaran serantau dan antarabangsa. Oleh itu, pelabur-pelabur asing yang mencari rakan kongsi usahasama di Malaysia akan dapat memilih daripada satu daripada lingkungan syarikat-syarikat bagi mencari yang bertepatan dengan keperluan-keperluan mereka. MIDA juga membantu pelabur-pelabur asing dalam pemadanan perniagaan untuk memulakan projek-projek usahasama atau untuk mengambilalih kontrak.
Kualiti hidup

Malaysia adalah antara tempat-tempat yang paling mesra di dunia untuk bekerja dan hidup, rakyat Malaysia merupakan rakyat yang mudah menerima kedatangan rakyat asing ke dalam negara. Selain itu, iklim tropika negara dengan suhu-suhu yang seragam membolehkan rakyat memakai pakaian yang ringan dan selesa sepanjang tahun.

Ekspatriat dan keluarga-keluarga mereka akan menikmati satu persekitaran hidup yang selamat dan selesa dengan kemudahan-kemudahan abad ke-21, kemudahan penjagaan kesihatan yang baik dan perubatan, institusi pendidikan cemerlang, dan kemudahan sukan dan rekreasi bertaraf dunia - pada kos-kos yang lebih rendah daripada dalam negara mereka sendiri.

Satu daripada kelainan ciri negara ini adalah kaya dengan budaya, warisan gabungan bangsa dari tamadun tertua di dunia iaitu Melayu, Cina dan India. Kepelbagaian bangsa dan budaya ini telah membolehkan rakyat Malaysia bercakap sekurang-kurangnya dua mahupun tiga bahasa iaitu, bahasa Melayu (bahasa kebangsaan), bahasa Inggeris, dan bahasa ibunda mereka sendiri. Hidup di dalam persekitaran kosmopolitan, rakyat Malaysia merupakan rakyat yang mesra dan mudah menerima kedatangan rakyat asing ke dalam negara.

Perumahan Selesa
Terdapat banyak pilihan perumahan yang selesa di Malaysia. Menurut satu kajian mengenai kos-kos hidup ekspatriat oleh Dewan Perniagaan dan Industri Malaysia, sewa bulanan untuk penginapan adalah dalam lingkungan daripada serendah RM2,700 - 8,500 (US$762-2,398) untuk bilik kondominium yang lengkap dengan perabot di kawasan sekitar bandar Kuala Lumpur, dan RM10,000 - 28,000 (US$2,821-7,900) untuk sebuah banglo mewah dalam kawasan Kenny Hills berhampiran dengan bandar raya.

Sekolah-sekolah Antarabangsa

Terdapat lebih 30 buah sekolah antarabangsa berdaftar dengan kementerian pelajaran. Sekolah-sekolah ini terletak di wilayah-wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan, dan dalam negeri-negeri Johor, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Sabah dan Sarawak. Ia termasukla sekolah-sekolah antarabangsa cara Amerika dan British seperti sekolah-sekolah Perancis, Jerman, Jepun dan Taiwan dan yang mempunyai kemudahan pendidikan dari peringkat prasekolah sehingga kolej.
Membeli-belah

Dengan jumlah barang makanan dan produk-produk pengguna yang banyak dan boleh didapati di pasar raya dan kedai-kedai jabatan, isteri-isteri ekspatriat mendapati bahawa Malaysia adalah tempat yang luas. Pertubuhan-pertubuhan di Malaysia menyediakan pusat membeli-belah, pasar raya dan kedai-kedai yang menjual barang-barang pada harga yang berpatutan. Suatu kelainan yang akan ditemui oleh ekspatriat ialah kewujudan pasar malam di mana terdapat gerai-gerai kecil yang menjual buah-buahan dan sayur-sayuran segar serta pakaian dan kasut. Malaysia juga merupakan tempat khazanah artifak dan antik, dan pada kebiasaannya ekspatriat bukan setakat membawanya balik sebagai kenangan malah ramai di antara mereka merupakan pengumpul barang-barang tersebut.
Gaya hidup yang tiada bandingan

Hidup di Malaysia adalah satu pengembaraan. Iklim panas dan sejuk sepanjang tahunmenawarkan satu gaya hidup yang tiada bandingan, terutamanya bagi mereka yang sukakan aktiviti luar. Setiap keluarga dapat meluangkan masa hujung minggu di taman-taman negara Malaysia dengan sungai-sungai dan gunung-ganang yang indah. Atau terbang ke satu daripada pulau-pulau yang menarik untuk berenang dengan menyelam. Atau memandu untuk bermain permainan golf di pusat peranginan bukit tenang. Untuk rakyat yang suka aktiviti dalaman, mereka boleh membeli-belah sehingga ke kompleks membeli-belah ultra moden yang menawarkan fesyen-fesyen pereka terkini, barangan kulit dan barang-barang elektronik pada harga yang sangat kompetitif.

Salah satu antara tarikan yang setiap pengunjung tidak seharusnya terlepas di ibu negeri persekutuan Kuala Lumpur ialah Menara Berkembar Petronas, bangunan tertinggi di dunia, di mana seseorang boleh menikmati persembahan akustik bertaraf dunia di Dewan Philharmonic Petronas. Dari segi santapan, Malaysia adalah satu daripada negara-negara di dunia di mana setiap keluarga mampu untuk makan di luar hampir setiap hari seminggu. Bergantung kepada bajet seseorang, pilihan tempat-tempat makan adalah dari lingkungan kafetaria hotel-hotel mewah dan di lorong-lorong pejalan kaki, gerai makanan segera dan gerai-gerai penjaja. Tidak ada seorang pun yang akan berasa bosan dengan pelbagai jenis masakan yang terdapat di Malaysia.

Kenapa Malaysia. Kenapa Iskandar Malaysia? Kelebihan-kelebihan Strategik
  • Terletak di persimpangan laluan-laluan perdagangan Timur-Barat.
  • Jalan pertengahan antara pasaran negara Cina dan India yang berkembang pesat.
  • Boleh dihubungi melalui laluan melalui udara, darat atau laut dari seluruh Asia.
  • Disokong oleh pelabuhan bertaraf dunia yang berkhidmat ke seluruh negara; 2 buah tambak dan hubungan landasan kereta api ke Singapura.
  • Hampir 3 kali saiz Singapura, dengan kawasan-kawasan tanah yang luas dan dilengkapi dengan infrastruktur pengangkutan dan telekomunikasi.
  • Menikmati taraf hidup yang sama tetapi pada kos lebih rendah berbanding dengan Singapura, Hong Kong, Taiwan, Jepun atau Korea.
  • Dihuni oleh penduduk yang fasih berbagai bahasa, tenaga kerja berpendidikan dari Johor dan negeri-negeri lain di Malaysia.

No comments: