12 November 2008

Iklan Percuma Iklan Percuma Iklan Percuma

Pihak IBH kini akan membantu menyiarkan iklan percuma di blog ini. Semua iklan percuma yang disiarkan di blog ini adalah atas pilihan pihak IBH sendiri. Pihak IBH mengutamakan iklan-iklan yang dapat membantu dari segi memenuhi keperluan asas dan kemanusiaan.

Setiap iklan percuma yang disiarkan di blog Isu dan Berita Hangat ini disiarkan mengikut pos atau kategori. Semoga iklan-iklan percuma yang disiarkan di blog ini dapat membantu individu-individu yang memerlukannya sama ada individu yang ingin beriklan, atau individu yang sedang mencari iklan-iklan tertentu atau individu yang mengalami masalah untuk melakukan iklan percuma.

Setiap iklan yang disiarkan di blog ini ada yang dapat bertahan lama dan ada yang akan disiarkan secara sementara. Oleh itu bagi iklan-iklan yang memiliki tarikh tutup, maka pembaca iklan perlu memastikan iklan-iklan itu adalah pada tarikh yang khusus.

Anda juga digalakkan untuk mengklik pada iklan-iklan bergambar, iklan-iklan Flash yang terdapat di dalam blog ini. Sesetengah iklan yang disiarkan kadangkala memiliki hadiah percuma, peraduan, pertandingan, kuiz dan soal selidik yang mungkin dapat memberikan keuntungan yang tidak dapat diduga.

Selamat beriklan, dan pos ini khusus untuk memberi maklumat mengenai iklan percuma.

No comments: